LV/ RU/ EN

Elektriķu pakalpojumi:

 

  • Pagalmā vēlaties ierīkot prožektoru ar sensoru?
  • Nepieciešama kārtējā elektroinstalācijas pretestības mērīšana?
  • Noliktavas telpās vēlaties ierīkot jaunu, ekonomisku apgaismojumu?

 

  • profilaktiskie darbi- rozešu, slēdžu, savienojumu kontaktvietu, gaismekļu, drošinātāju, elektrosadaļņu montāža un remonts;
  • elektrosimniecības apsekošana, defektēšana, tehniskā stāvokļa novērtēšana;
  • Sadzīves vai industriālu elektroiekārtu pieslēgšana;
  • Tehniskā apkalpošana.
Elektriķi

Elektroapgādes tīklu izbūves prasības un to regulāro tehnisko apkopi nosaka LR esošie normatīvie akti, tādēļ šīm lietām labāk uzticēt kvalificētus un sertificētus speciālistus. Ja uzņēmumam rodas problēmas ar iekšējo un ārējo elektroapgādi vai apgaismojumu, tas var stipri atsaukties uz kopējo produktivitāti. 

Pirms
Pēc

.