LV/ RU/ EN
 
One
Tiek pieņemts izsaukums uz tālruņa numuru, izmantojot elektronisko pieteikumu formu, e-pastu vai faksu.
Two
Tiek piefiksēta adrese, kontaktpersona un veicamā darba tips:
Sos
Piem. noplūdusi vannas istaba
 
 • Meistars paātrinātā laikā ierodas notikumu vietā:
 • Uz vietas tiek sagatavots darba uzdevums/ tāme;
 • Pēc darba pieteikuma apstiprināšanas tiek uzsākts un ātri,kvalitatīvi pabeigts pasūtijums.
 • Beidzot pakalpojumu abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.
 • Pasūtītājs skaidrā naudā veic apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
Standarta
Piem. jāpieliek jaunā veļas mašīna
 • Meistars ierodas apsekot objektu un izzināt klienta velmes;
 • Uz vietas tiek sagatavots darba uzdevums/ tāme;
 • Pēc darba pieteikuma apstiprināšanas tiek uzsākts un ātri, kvalitatīvi pabeigts pasūtijums.
 • Beidzot pakalpojumu abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.
 • Pasūtītājs skaidrā naudā veic apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
Tamesana
Pie apjomīgākiem darba uzdevumiem
 • Meistars ierodas apsekot objektu un izzināt klienta vēlmes;
 • Tiek sagatavota tāme un vēlāk vai uzreiz nodota pasūtītājam;
 • Pēc tāmes apstiprināšanas tiek uzsākts un ātri, kvalitatīvi pabeigts pasūtījums.
 • Beidzot pakalpojumu abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.
 • Pamatojoties uz individuāli atrunātajiem noteikumiem, tiek veikta pasūtijuma apmaksa.
Liguma
Ar noslēgtu apkalpošanas līgumu
 • Meistars pie klienta ierodas līgumā atrunātajos termiņos.
 • Uz vietas tiek sagatavots darba uzdevums/ tāme;
 • Tāmes izmaksas tiek sastādītas pēc līgumā atrunātajiem noteikumiem.
 • Beidzot pakalpojumu abpusēji tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.
 • Apmaksa tiek veikta saskaņā ar līguma nosacījumiem.